info5Tabliczka w dziale komputerowego wsparcia:
Teoria - to kiedy wiecie wszystko, lecz nic nie pracuje. Praktyka - to kiedy wszystko pracuje, lecz nikt nie wie dlaczego. W tym miejscu łączymy teorię z praktyką - nic nie pracuje i nikt nie wie dlaczego!”

XXI wiek bez informatyki i robotyki wyglądał by na pewno inaczej, rozwój elektroniki miał swoje bezpośrednie przełożenie na te dziedziny wiedzy. Trudno nawet sobie wyobrazić dalszy rozwój naszej cywilizacyj bez komputerów czy robotów.

fizykaZapytano pewnego razu Einsteina, w jaki sposób pojawiają się odkrycia, które przeobrażają świat. Wielki fizyk odpowiedział: "- Bardzo prosto. Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje się jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie."

Fizyką w najszerszym znaczeniu tego słowa nazwać można nauką o otaczającej nas przyrodzie. Starożytni traktowali fizykę jako cześć filozofii, dopiero Arystoteles podzielił ją na klasyczną fizykę, metafizykę (która zajmowała się istotą bytu), logikę oraz etykę.

eco1"Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż.  Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo.
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi"

chińskie przysłowie

"Eko" oznacza dom, a "Logos" to nauka. Ekologia jest więc nauką o naszym domu, w najszerszym tego słowa znaczeniu - nauką o naszej planecie Ziemi! Ekologia bada życie, i związki żywych organizmów ze środowiskiem.  To nauka o porządku i nieporządku w przyrodzie, oraz konsekwencjach tego dla biosfery i dla człowieka.

biology5aKarol Darwin został kiedyś zaproszony na obiad. Przy stole jego sąsiadką była piękna młoda dama.
„Panie Darwin - zwróciła się do niego dama - pan twierdzi, że człowiek pochodzi od małpy. Czy to mnie również dotyczy? Oczywiście - odpowiedział uczony - lecz pani nie pochodzi od zwykłej małpy, ale od czarującej.''

Biologia jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się różnymi poziomami organizacji życia począwszy od poziomu molekularnego i komórkowego po przez układy tkankowe , poziom osobniczy , a skończywszy na poziomach o mniejszym stopniu integracji , którymi zajmuje się ekologia. 

Real time web analytics, Heat map tracking